Zapraszam do odwiedzin dedykowanego Norwidowi bloga, który prowadzę: http://norwidiana.blogspot.com/

Piotr Chlebowski, Bibliografia interpretacji dramatów Cypriana Norwida 

Lublin 2011.  ISBN 978-83-929034-7-5

http://sb03.home.pl/sites/d4/d40abf4f97a74103fae94caa8fa6a437/attachments/Image/ksiazki/Fortepian05-1.jpg
I druga z nowych bibliografii przygotowana przez Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL z okazji na XI Colloquia Norwidiana, Kazimierz Dolny, 19-21 maja 2011.

Nakład w dyspozycji Ośrodka.
Łukasz Niewczas, Bibliografia prozy artystycznej Cypriana Norwida 

Lublin 2011.  ISBN 978-83-929034-8-2

http://sb03.home.pl/sites/d4/d40abf4f97a74103fae94caa8fa6a437/attachments/Image/ksiazki/Fortepian05-1.jpg
Kolejna bibliografia przygotowana przez Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL z okazji XI Colloquia Norwidiana, Kazimierz Dolny, 19-21 maja 2011.

Nakład w dyspozycji Ośrodka.
Cyprian Norwid, Fortepian Szopena. 

Z podobizną autografu i objaśnieniami. Wydanie okolicznościowe w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora.
Kielce 2010.  ISBN 978-83-929034-5-1

http://sb03.home.pl/sites/d4/d40abf4f97a74103fae94caa8fa6a437/attachments/Image/ksiazki/Fortepian05-1.jpg
Wydanie drugie, poprawione.

Okolicznościowa, niskonakładowa edycja arcydzieła Norwida z nową redakcją tekstu, reprodukcją autografu, objaśnieniami. ss. 28.

Publikację zamówił Komitet Obchodów Roku Chopinowskiego. Patronat UNESCO, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego.

Z nakładu pozostało kilka egzemplarzy.

Cena 12 zł + 5 zł koszt przesyłki poleconej.


Cyprian Norwid, Fortepian Szopena.

 

 

Z podobizną autografu i objaśnieniami. Wydanie okolicznościowe w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora.
Kielce 2010.  ISBN 978-83-929034-3-7

http://sb03.home.pl/sites/d4/d40abf4f97a74103fae94caa8fa6a437/attachments/Image/ksiazki/Fortepian05-1.jpg
Książka już dostępna.

Okolicznościowa, niskonakładowa edycja arcydzieła Norwida z nową redakcją tekstu, reprodukcją autografu, objaśnieniami. ss. 28.

Publikacja współfinansowana przez MOKATE S.A. w ramach projektu "Kawa z kulturą".

Zamówienia e-mailem.

Cena 12 zł + 5 zł koszt przesyłki poleconej.


Stefan Sawicki, Krótkie medytacje o mojej drodze badawczej.

 

 

Kielce 2010. ISBN 978-83-929034-3-7

http://sb03.home.pl/sites/d4/d40abf4f97a74103fae94caa8fa6a437/attachments/Image/ksiazki/Fortepian05-1.jpg
Tekst wykładu wygłoszonego 26 listopada 2009 r. podczas uroczystości wręczenia autorowi dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pierwsza publikacja w ramach serii wydawniczej „Camerata” pomyślanej dla publikacji o osobistym charakterze i przeznaczonych do prywatnej dystrybucji.

Nakład 120 egz. (wyczerpany) 

 

 Zbigniew Zaniewicki, Rzecz o „Quidam” Cypriana Norwida.

 

 

Lublin - Rzym 2007. ISBN 978-83-923371-7-1

http://sb03.home.pl/sites/d4/d40abf4f97a74103fae94caa8fa6a437/attachments/Image/ksiazki/Fortepian05-1.jpg
Wydano w 150. rocznicę powstania poematu „Quidam” i z okazji Sympozjum Colloquia Norwidiana IX, Rzym 27 kwietnia - 4 maja 2007.

Praca doktorska (1938 r.) wieloletniego sekretarza Zenona Przesmyckiego opracowana przez P. Chlebowskiego na podstawie maszynopisu ze zbiorów Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. 

Nakład 111 egz., w tym sto i jeden liczbowanych ręcznie oraz podpisanych przez wydawcę i nakładcę (wyczerpany)
.


 

 

 

 


Bibliografia interpretacji poematów Cypriana Norwida

 

 

Lublin - Rzym 2007. ISBN 978-83-923371-6-4

http://sb03.home.pl/sites/d4/d40abf4f97a74103fae94caa8fa6a437/attachments/Image/ksiazki/Fortepian05-1.jpg
Publikacja przygotowana z okazji z okazji Sympozjum Colloquia Norwidiana IX: „Wokół «Quidama». W 150. rocznicę powstania poematu, Rzym 27 kwietnia - 4 maja 2007.

Opracował W. Toruń przy współudziale M. Busia, P. Chlebowskiego, J. Gotfryda.


Nakładem rozporządza Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL.


 

 

 Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida

 

 

Lublin 2001. ISBN 83-913652-2-0

http://sb03.home.pl/sites/d4/d40abf4f97a74103fae94caa8fa6a437/attachments/Image/ksiazki/Fortepian05-1.jpg
Opracowali: A. Cedro, P. Chlebowski, J. Fert przy współudziale M. Busia i J. Leociaka.


Nakładem rozporządza Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL.


 

 

 

 

  


Program konferencji „Trudny Norwid” (Colloquia Norwidiana X)

 

 


http://sb03.home.pl/sites/d4/d40abf4f97a74103fae94caa8fa6a437/attachments/Image/ksiazki/Fortepian05-1.jpg
Projekt:  E. i P. Chlebowscy, druk ze stroną tytułową na kalce i portretem Norwida.